Правила за ползване

 

Условия за ползване на уебсайта www.vdg-bg.com, чийто собственик е ВДГ АД Вандергеетен.

Ползването на страниците на сайта е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ВДГ АД Вандергеетен  предоставя за ползване интернет страницата www.vdg-bg.com. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уеб сайта.

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите и Продуктите от www.vdg-bg.com  чрез Сайта.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки и услуги от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да използва този сайт и неговото съдържание само за лична, нестопанска цел.

Всички материали и запазени марки, използвани в сайта са притежание на техните собственици. Потребителят няма право да копира, възпроизвежда, прехвърля, разпространява или съхранява части от съдържанието на сайта под каквато и да е форма без изрично писмено съгласие на ВДГ АД Вандергеетен.

Права и задължения на ВДГ АД Вандергеетен 

Съдържанието на този сайт е предоставено в интернет пространството за Ваше удобство и всяка страница се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”.

ВДГ АД Вандергеетен не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. ВДГ АД Вандергеетен си запазва правото да поправя страниците си или де прекратява достъпа до тях във всеки един момент.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ВДГ АД Вандергеетен, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ВДГ АД Вандергеетен има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.